Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
10

Noord-Brabant publiceert Subsidieregeling Knelpunten Platteland

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling Knelpunten Platteland gepubliceerd. Er kan subsidie verstrekt worden voor verschillende onderdelen:

• Maatschappelijk ontwrichte situaties buitengebied;
• Transitie agrarische bedrijven en locaties;
• Vrijkomende agrarische locaties, en
• Sanering glastuinbouwbedrijven.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 10 oktober 2013 tot en met 30 juni 2014. Het subsidieplafond voor de onderdelen Maatschappelijk ontwrichte situaties buitengebied, Transitie agrarische bedrijven en locaties en Vrijkomende agrarische locaties bedraagt € 2.755.000. Het subsidieplafond voor het onderdeel Sanering glastuinbouwbedrijven bedraagt € 2.400.000. De vastgestelde subsidieplafonds gelden voor de gehele indientermijn. Doelgroep en criteria zijn per onderdeel verschillend. Zie hiervoor de regeling.

Terug naar overzicht