Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
10

Friesland investeert € 300 miljoen in mensen, werk en omgeving

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de investeringsagenda 'Wurkje foar Fryslan' (werken voor Friesland) vastgesteld. Er wordt een bedrag van € 300 miljoen geïnvesteerd in de gemeenschap, waarmee de Friese economie op de korte termijn een impuls krijgt. Op de lange termijn zal er worden gewerkt aan economische structuurversterking.

De nieuwe investeringsagenda heeft als doel het creëren van 1600 tijdelijke arbeidsplaatsen, tot en met 2016 en 2500 tot 5000 vaste arbeidsplaatsen in 2020. De provincie verwacht uit private en publieke investeringen nog eens € 300 miljoen uit te lokken. Er zal € 115 miljoen terugvloeien naar de overheid doordat er deels sprake is van revolverende fondsen.

Concreet wil de provincie met de volgende projecten van start gaan:
• STINAF II: de Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân zal in gewijzigde vorm worden voortgezet. STINAF II zal zich gaan richten op kwaliteitsverbetering en verduurzaming van toeristische accomodaties en voorzieningen en op het stimuleren van kwalitatief en innovatief ondernemerschap. De regeling opent op 18 november 2013. Er is een bedrag van uiteindelijk € 5 miljoen beschikbaar. Gedeputeerde Staten nemen in de vergadering van 15 oktober een definitief besluit over STINAF II;
• Friese energiepremie: een subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren. De regeling opent op 1 november 2013. Huizenbezitters kunnen maximaal € 2.400 krijgen voor energiebesparing. Er is voor de komende drie jaar in totaal € 11,85 miljoen beschikbaar;
• Kredietregeling MKB: financieringsregeling, die wordt ontwikkeld in samenwerking met de kredietbank Nederland. Er komt in totaal € 20 miljoen voor kredietverstrekking aan het Friese Midden- en Kleinbedrijf beschikbaar. De eerste € 5 miljoen zullen begin 2014 ter beschikking komen;
• Monumenten: voor de Friese Stimuleringsregeling Monumenten en het Cultuurfonds Monumenten komt ruim € 4 miljoen beschikbaar.

Verder zal er nog geld geïnvesteerd gaan worden in onder meer traineeships voor pas afgestudeerde MBO-, HBO- en WO-ers, het digitaliseren van cultureel erfgoed en een aanvalsplan voor de woningmarkt. De investeringsagenda zal, samen met het eerste uitvoeringsprogramma, in de Statenvergadering van 6 november 2013 worden vastgesteld.

Terug naar overzicht