Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
10

Fonds voor Cultuurparticipatie opent regeling Cultuureducatie met kwaliteit

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de Tijdelijke regeling flankerende projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2013 geopend. Aanvragen kunnen worden ingediend door culturele instellingen, of universiteiten / hogescholen die in haar curriculum een opleiding tot leraar basisonderwijs heeft opgenomen en die is uitgenodigd tot het doen van een aanvraag door een extern deskundige (interdant). Voor deze regeling zijn zes doelstellingen geformuleerd. Subsidie kan worden verstrekt aan projecten, die aansluiten bij één van deze doelstellingen:  

1 Het zichtbaar maken van resultaten op landelijke schaal;
2 De deskundigheidsbevordering van aankomende leerkrachten basisonderwijs op het gebied van cultuureducatie;
3 Het inzicht krijgen in het gebruik en de leeropbrengsten van bestaande methodes voor cultuureducatie in het primair onderwijs;
4 De profilering van scholen in het primair onderwijs die zich in hun beleid willen onderscheiden door een extra inzet op het gebied van cultuureducatie;
5 De ontwikkeling, de verdieping en de vernieuwing van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie voor het speciaal onderwijs;
6 De ontwikkeling, de verdieping en de vernieuwing van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie met behulp van de inzet van nieuwe media. 

Het subsidieplafond voor de doelstellingen 1 tot en met 4 bedraagt € 2.100.000. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 december 2013. Het subsidieplafond voor de doelstellingen 5 en 6 bedraagt € 600.000. Aanvragen voor projecten die voldoen aan een van deze twee doelstellingen kunnen worden ingediend tot en met 20 december 2013.

Terug naar overzicht