Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
10

Gemeente Overbetuwe ontvangt EFRO subsidie

De gemeente Overbetuwe krijgt € 1.713.663 subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Aam in Elst-Zuidoost te verbeteren. Deze  verbetering van het bedrijventerrein zal van een positieve invloed zijn op de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving. Met het project wordt daarnaast het vestigingsklimaat voor bestaande ondernemingen op hoog niveau gehouden en zal het terrein aantrekkelijker worden voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen.

De aanpassing is onderdeel van een groter plan om het bedrijventerrein De Aam te revitaliseren. Vanaf 2011 wordt hier al aan gewerkt. De provincie Gelderland werkt met dit project aan haar ambitie om het vestigingsklimaat te versterken. Een voorwaarde hiervoor is goede bereikbaarheid. Het EFRO richt zich op de versterking van de Europese en sociale samenhang door het ongedaan maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Europese Unie.

Terug naar overzicht