Nieuws

jun
10

MKB belangrijk in Topsector Energie

Uit de voorjaarsrapportage over de innovatieactiviteiten binnen de Topsector Energie blijkt dat het MKB het afgelopen jaar de belangrijkste motor is geweest van energie-innovatie. Ongeveer 50% van de deelnemers maakt deel uit van het MKB en ook het grootste deel van de private inleg komt van het MKB.

In de voorjaarsrapportage wordt verantwoording afgelegd over de herkomst en de besteding van de (publieke) middelen in 2012. Ook wordt verslag gedaan van de innovatieactiviteiten die zijn ontplooid en uitgevoerd. Daarnaast biedt de rapportage inzage in de financiering van de TKI en de daarin ontplooide onderzoeksactiviteiten.

Terug naar overzicht