Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
10

Informele overeenkomst TEN-T bereikt

Op 30 mei 2013 hebben het Europees Parlement, het Ierse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie een informele overeenkomst bereikt over de verordening inzake de herziening van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Europees Parlement en de Raad.

Met de overeenkomst wordt in de realisatie van een verenigd vervoersnetwerk binnen Europa in 2030 voorzien. Dit netwerk moet optreden als ruggengraat voor het vervoer binnen de interne markt. Financiering voor vervoer in het kader van de Connecting Europe Facility (voor de periode 2014-2020) richt zich tevens op de ontwikkeling van dit vervoersnetwerk door het invullen van grensoverschrijdende ontbrekende schakels en het slimmer maken van het netwerk. Bovendien zal het nieuwe basis-TEN-T-netwerk worden ondersteund door een uitgebreid netwerk van routes op regionaal en nationaal niveau. Dit zal grotendeels worden gefinancierd door de lidstaten, met een aantal financieringsmogelijkheden voor EU-vervoersbeleid en regionaal beleid, onder meer met nieuwe innovatieve financieringsinstrumenten. Het doel is om ervoor te zorgen dat in 2050 de grote meerderheid van de Europese burgers en bedrijven niet meer dan 30 minuten reistijd nodig hebben om aansluiting te vinden op het uitgebreide verenigd vervoersnetwerk.

Terug naar overzicht