Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
10

Subsidie projecten regionale sociale agenda's gewijzigd

Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's 2012 aangepast. Voor 2013 kunnen er aanvragen ingediend worden van 1 mei tot en met 19 juni. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 2.975.000. De subsidie bedraagt 90% van de kosten, tot maximaal € 250.000 per regionale of thematische projectaanvraag.

Met de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's 2012 kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op de regionale of thematische aanpak van een bovengemeentelijk vraagstuk in de provincie. De activiteiten moeten tevens betrekking hebben op een of meerdere thema’s uit de Provinciale Sociale Agenda (‘Wmo’, ‘Wonen zorg en voorzieningen’ en ‘Vitaal platteland’).

Terug naar overzicht