Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
10

Nieuwe subsidieregeling cultureel erfgoed in Noord-Brabant

Op 1 april 2013 is in Noord-Brabant een nieuwe Algemene subsidieverordening Noord-Brabant in werking getreden. Daarnaast is het bijbehorende subsidiekader vastgesteld. Als gevolg hiervan is onder andere de Subsidieregeling cultureel erfgoed ingrijpend gewijzigd. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten, hiervoor een geheel nieuwe regeling vast te stellen. In de nieuwe Subsidieregeling cultureel erfgoed, die op 1 april in werking is getreden, zijn een aantal paragrafen uit de oorspronkelijke subsidieregeling in gewijzigde vorm overgenomen. Een aantal oorspronkelijke paragrafen zijn komen te vervallen en ten slotte zijn er ook een aantal nieuwe paragrafen toegevoegd.

De nieuwe uitvoeringsregeling bestaat uit de volgende paragrafen:
• Erfgoed in context:
• Basistaken musea;
• Eco-archeologisch onderzoek;
• Instandhouding molens;
• Restauratie molens;
• Restauratie her te bestemmen kerken;
• Regionale geschiedbeoefening;
• Prof dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemdtfonds.

Doelgroep, criteria, subsidieplafond en indientermijn zijn per paragraaf verschillend. Zie hiervoor het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht