Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
9

Drenthe stimuleert sociaal-economische vitalisering op het platteland

Drenthe wil de sociaal-economische vitaliteit op het platteland versterken met een nieuwe subsidieregeling. Initiatieven op dit gebied ontstaan vaak op lokaal niveau. Deze initiatieven hebben soms financiële ondersteuning nodig, zonder dat dit leidt tot onnodig lange en ingewikkelde procedures, die niet in verhouding staan tot de omvang van het project.

Met de Subsidieregeling impuls sociaal-economische vitalisering wil de provincie bevorderen dat Drentse gemeenten betrokken worden bij de uitwerking van projecten, die de leefbaarheid en het welzijn op het platteland verbeteren. Het moet hierbij gaan om kortlopende projecten, die uiterlijk in 2013 worden afgerond. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2012. Het subsidieplafond voor 2012 bedraagt € 300.000,-. De maximale bijdrage per project is vastgesteld op € 12.500,-.

Terug naar overzicht