Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
9

Gelderland wijzigt opnieuw subsidieplafonds Operationeel Programma EFRO 2007-2013

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben als beheersautoriteit van Operationeel Programma EFRO 2007-2013 de subsidieplafonds opnieuw gewijzigd. De nieuwe bedragen de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2015 zijn als volgt vastgesteld:

Europese financiering:
• Prioriteit 1: versterken innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap:
- Gelderland: € 73.985.611
- Overijssel: € 31.013.521

• Prioriteit 2: versterken innovatieklimaat in de stedelijke netwerken:
- Gelderland: € 25.650.105
- Overijssel: € 20.079.540

• Prioriteit 3: versterken attractiviteit steden:
- Gelderland: € 10.243.639
- Overijssel: € 6.978.115

De Rijkscofinanciering voor Prioriteit 1 bedraagt voor Gelderland € 27.221.972 en voor Overijssel € 13.892.165. Voor prioriteit 2 en 3 is geen budget.
Van de beschikbare bedragen zijn binnen de programmaperiode reeds subsidies verstrekt.

GO Gebundelde Innovatiekracht (OP Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel, samen met de stedelijke netwerken Zwolle Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Terug naar overzicht