Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
9

Eindrapport ealuatie INTERREG IV B en C beschikbaar

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een externe evaluatie laten uitvoeren naar bereik en waardering van en deelname aan INTERREG IV B en C in Nederland. Dit met het oog op de voorbereiding van de nieuwe INTERREG B en C-programma’s onder de volgende budgetperiode.

Uit de evaluatie blijkt dat de deelname van Nederlandse partners hoog is, en dat de kwaliteit van hun bijdragen goed is. De evaluatoren doen o.a. de volgende aanbevelingen:
• de programma’s zodanig aanpassen dat deelname vanuit het bedrijfsleven vergroot kan worden;
• focus aanbrengen in de besteding van de middelen, en de programma’s concentreren op thema’s waar in de programmagebieden (en waar mogelijk in het bijzonder in Nederland) nog uitdagingen liggen;
• ook in de nieuwe periode een projectstimuleringsregeling en een cofinancieringsregeling in het leven roepen;
• een gemeenschap creëren waarin projectpartners binnen Nederland ervaringen uit kunnen wisselen.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor Interreg B- en C-programma’s voor de periode 2014-2020 in volle gang. In Nederland worden de onderhandelingen daarover voorbereid door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in overleg met de Nationale Advies Commissie Interreg. Daarin zijn naast het Rijk de provincies, gemeenten en waterschappen vertegenwoordigd. Naar verwachting kunnen deze programma’s in 2014 van start. Daarnaast bekijkt het Rijk de noodzaak en mogelijkheden van nationale stimulerings- of cofinancieringsregelingen. Daarover zal naar verwachting niet eerder dan in 2014 duidelijkheid zijn.

De Europese Commissie is voornemens het budget voor de grensoverschrijdende samenwerking, de INTERREG-programma’s, te verdubbelen: van een kleine € 250 miljoen nu naar ongeveer € 500 miljoen.

Terug naar overzicht