Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
9

Eerste Nota van wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2014 gepubliceerd: MIA/Vamil

Door de snelle technologische ontwikkelingen is het aantal modellen dat in aanmerking komt voor het totale pakket aan in 2013 geldende belastingvoordelen (vrijstelling belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en MRB, verlaagde bijtelling, toepassing van milieu-investeringaftrek (MIA), willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) en kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)) erg groot geworden. Dit leidt tot een verwachte overschrijding van het jaarbudget voor MIA/VAMIL.

In deze Eerste wijziging van het belastingplan 2014 zijn een viertal maatregelen opgenomen waarmee de stimulering wordt gericht op de meest innovatieve technieken om de CO2-uitstoot terug te dringen. Naast een tijdelijke verlaging van de bijtelling privégebruik auto van de zaak, van 7% naar 4%, wordt voorgesteld de KIA voor personenauto’s af te schaffen. En bij het opstellen van de Milieulijst 2014 zal gekeken worden naar middelen gericht op het stimuleren van de meest zuinige en innovatieve technologieën. Concreet betekent dit dat de MIA meer zal worden gericht op (semi-)elektrische auto’s. Ook zal per investering in het kader van de MIA een plafond worden geïntroduceerd. Daarnaast zal de VAMIL niet meer worden toegepast op personenauto’s.

Terug naar overzicht