Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
9

Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II gewijzigd

De Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II is gewijzigd, in verband met een correctie van de codes van een aantal opleidingen. De wijzigingen hebben betrekking op zowel de opleidingen Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) als Beroepsopleidende Leerweg (BOL).

De doelstelling voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II is gericht op vergroting van het aantal aangeboden stageplaatsen en op een verbetering van de kwaliteit van de stagebegeleiding. Daarbij gaat het om instroom, zij-instroom en doorstroom.
Instroom betreft jongeren die via een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een voor de zorg relevante opleiding volgen. Zij-instroom betreft volwassenen, die via een BBL de overstap naar een zorgberoep maken. Doorstroom betreft zorgmedewerkers die een hogere functie willen verwerven bij de eigen werkgever.

Stageaanbieders die, volgens de beschikbare gegevens, in aanmerking komen voor subsidie, ontvangen een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier dient uiterlijk op 1 oktober na het betreffende studiejaar door het ministerie te zijn ontvangen.

Terug naar overzicht