Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
9

Mensenrechtenfonds 2014-2017 gewijzigd

De Ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben nieuwe deadlines voor het Mensenrechtenfonds 2014-2017 gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 6 september 2013, 12.00 uur (Nederlandse tijd). De deadline voor het indienen van vragen is 16 augustus 2013. De vragen zullen uiterlijk op 21 augustus 2013 worden beantwoord.

Daarnaast is er een wijziging in de drempelcriteria aangebracht. De aanvrager/penvoerder moet aan kunnen tonen, dat vanaf 1 januari 2014 ten minste 25% van de jaarlijkse inkomsten afkomstig is uit bronnen anders dan BZ-bijdragen. MRF 2014–2017 subsidies zullen nooit meer bedragen dan 75% van de jaarlijkse inkomsten van de organisatie.

Het subsidieplafond voor deze tender bedraagt € 17 miljoen. Subsidieaanvragen mogen minimaal € 500.000 en maximaal € 2 miljoen bedragen.  
Activiteiten zullen zich hoofdzakelijk moeten richten op de thema’s:
• Bescherming en ondersteuning van mensenrechtenverdedigers;
• Gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) (gericht op politieke participatie en het bestrijden van geweld tegen vrouwen);
• Gelijke rechten voor vrouwen (gericht op politieke participatie en het bestrijden van geweld tegen vrouwen).

En daarnaast op de overige thema's:
• Tegengaan van de ernstigste mensenrechtenschendingen (doodstraf en marteling);
• Bevordering van vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid;
• Bevordering van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging;
• Mensenrechten en ontwikkeling;
• Mensenrechten en bedrijfsleven inclusief kinderarbeid.

De subsidies zijn bedoeld voor programma’s van zelfstandige Nederlandse of internationale maatschappelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid, zonder winstoogmerk, die op resultaatgerichte wijze werken aan de bescherming en bevordering van mensenrechten. De landenkeuze is gebaseerd op diverse criteria, zoals de ernst van de mensenrechtensituatie op de genoemde prioriteiten, kansen in transitielanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (MENA-regio), en effectiviteit van de inzet van de Mensenrechtenfonds(MRF-)middelen

Terug naar overzicht