Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
9

Geodata for Agriculture and Water Faciliteit van start

De Geodata for Agriculture and Water (G4AW) Faciliteit is een nieuwe faciliteit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnen de beleidsprioriteit voedselzekerheid en water. De G4AW-faciliteit richt zich op verbeterde en verhoogde duurzame voedselproductie en efficiënter watergebruik in de landbouw. Het Netherlands Space Office voert de G4AW-faciliteit uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De G4AW-faciliteit is gericht op het stimuleren van de vorming van samenwerkingsverbanden (private sector, overheid, NGO's, onderzoeksinstituten) en het ondersteunen van initiatieven van deze samenwerkingsverbanden bij het opzetten van grootschalige, vraaggestuurde en op satellietgegevens gebaseerde informatieketens. Het uiteindelijke doel is het verstrekken van informatiediensten aan (kleinschalige) voedselproducenten in G4AW-partnerlanden die leiden tot:

verbetering van duurzame voedselproductie; en/of
• effectiever gebruik van de grondstoffen voor de voedselproductie (water, meststoffen, zaden, pesticiden, enz.); en/of
• inkomensverbetering.

De algemene doelstelling van de G4AW-faciliteit is het versterken van armoedebestrijding, duurzame economische groei en zelfredzaamheid in de ontvangende G4AW-partnerlanden.

Deelname staat open voor publieke instellingen, bedrijven, NGO's en kennisinstellingen in een samenwerkingsverband die bestaan uit:
• minimaal een in Nederland gevestigde organisatie, als subsidieaanvrager, niet zijnde Nederlandse rijksoverheid;
• minimaal twee organisaties uit het G4AW-partnerland waarvan tenminste één private partij en een publieke instantie, en
• eventueel aangevuld met publieke en/of private organisaties uit andere landen. Het samenwerkingsverband staat in direct contact met de doelgroep (eindgebruiker van de voorgestelde informatiedienst) of met vertegenwoordiger(s) van deze doelgroep.

De subsidieaanvraag betreft activiteiten in minimaal één van de volgende landen G4AW-partnerlanden: Bangladesh, Benin, Burundi, Colombia, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Kenia, Mali, Mozambique, Oeganda, Rwanda, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan.
De informatiediensten zullen voedselproducenten voorzien van tijdige, accurate en begrijpelijke satellietgebaseerde informatie, adviezen en / of (financiële) producten, waardoor voedselproducenten de juiste beslissingen kunnen nemen in het onderhouden en verbeteren van hun voedselproductie en levensonderhoud.

Voor de G4AW call van 2013-2014 is € 10 miljoen beschikbaar. De aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen, het Adviesverzoek en de Subsidieaanvraag. Beide fasen zijn verplicht. Het Adviesverzoek moet voorafgaand aan de aanvraag worden ingediend, vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2013.
De uiterste indiendatum voor de Subsidieaanvraag is 28 maart 2014. Het geheel moet worden opgesteld in de Engelse taal.

Terug naar overzicht