Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
9

Rectificatie bericht Waddenfonds

In tegenstelling tot wat wij eerder op 4 juli berichtten is er voor de programma's 'Landbouw en Visserij' en 'Natuur en Water' van het Waddenfonds nog wel budget beschikbaar. Het budget voor de thema’s
'Werelderfgoed, toerisme, recreatie, landschap en cultuurhistorie' en 'Duurzame ontwikkeling havens en energietransitie' en het Budget Lokale Innovaties is met de reeds ingediende aanvragen overvraagd. Het Dagelijks Bestuur van het fonds heeft besloten dat tot het moment waarop de ingediende aanvragen zijn behandeld de mogelijkheid tot indiening vor deze thema's gesloten is. Zodra daar aanleiding toe is, zal het bestuur bekendmaken dat nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend.

Het Waddenfonds heeft als doelstellingen:
• het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied;
• het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;
• een duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied, dan wel gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en direct aangrenzende gebieden;
• het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied.

Terug naar overzicht