Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
9

Begin augustus nieuwe call DoelmatigheidsOnderzoek

ZonMw zal begin augustus een nieuwe oproep publiceren voor de open subsidieronde 2015 van het programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO). De verwachte deadline is 22 oktober 2013. ZonMw DO organiseert voor potentiële indieners op 5 september 2013 een informatiebijeenkomst in Den Haag. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit formulier.

DoelmatigheidsOnderzoek financiert onderzoek dat feiten oplevert over de kwaliteit van interventies in de zorg in relatie tot de kosten. Het zorgt ervoor dat interventies, wetenschappelijk onderbouwd, een weg naar de praktijk vinden en dat interventies, die bewezen ondoelmatig zijn, niet meer worden toegepast. In DO staan drie kenmerken centraal. Onderzoek van het programma DO is praktijkgericht: het richt zich op doelmatigheidsvraagstukken die daadwerkelijk leven bij zorgprofessionals, patiëntenorganisaties of beleidspartijen. De onderzoekresultaten uit het programma DO leveren altijd informatie over de te behalen doelmatigheidswinst (gezondheidswinst in relatie tot kosten) en hebben een goede kans op toepassing in de praktijk (implementeerbaarheid). Dit betekent dat het onderzoek kennis oplevert die bruikbaar is voor de praktijk (professionals en patiënten) ter onderbouwing van professionele richtlijnen en voor pakketadvisering basisverzekering en AWBZ.

Terug naar overzicht