Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
9

Toekomst Intelligent Transport Systems (ITS)

De Europese Commissie zet een breed scala aan financieringsmogelijkheden in voor financiering van ITS-projecten.

Onder de structuur- en cohesiefondsen is het afgelopen meerjarig financieel kader (2007-2013) meer dan € 8 miljard beschikbaar gesteld voor schoon stadsvervoer. Onder het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek (KP7) is onder het thema transport een prioriteitsgebied ingesteld voor duurzame stedelijke mobiliteit. Ook onder het huidige Trans-European Transport Network (TEN-T) programma worden regelmatig calls voor de ontwikkeling van ITS-projecten uitgezet.

In de nieuwe meerjarige periode van EU financiering tussen 2014-2020 zal TEN-T onder de Connecting Europe Facility (CEF) vallen. Onder Horizon 2020, het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020, wordt voorzien dat ITS-projecten financiering zullen krijgen. Deze vallen onder de zogenaamde derde pijler van Horizon 2020, specifiek voor maatschappelijke uitdagingen, onder uitdaging 4: Smart, Green and Integrated Transport.
Ook het European Institute for Innovation and Technology (EIT) zou in de toekomst de mogelijkheid kunnen bieden om dergelijke onderwerpen te behandelen. Hieronder vallen namelijk de Knowledge and Innovation Communities (KIC), thematisch gerichte samenwerkingsverbanden met co-locaties in verschillende lidstaten. Voor 2018 wordt gesproken over de mogelijkheid om een UrbanMobility KIC op te zetten, waarin uurzame oplossingen voor stedelijke mobiliteit het onderwerp zal zijn.

Terug naar overzicht