Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
8

Zeeland publiceert Provinciale Impuls Wonen

Zeeland heeft de Provinciale Impuls Wonen gepubliceerd. Met deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor:
• het verminderen van de ongewenste particuliere woningvoorraad;
• het slopen van ongewenste particuliere woningen en het terugbouwen van evenveel particuliere woningen;
• het omvormen van minimaal drie ongewenste particuliere woningen tot toekomstbestendige woningen;
• de verdunning van de sociale huurwoningvoorraad in een wijk, door sloop of samenvoeging van de woningen;
• het verbeteren van de openbare ruimte van een gebied; of
• het geven van een andere functie aan een leegstaand pand, voor de kwaliteitsverbetering van de woonomgeving.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor 1 april van het kalenderjaar waarin met de activiteit wordt begonnen. Het is niet meer mogelijk aanvragen in te dienen, voor projecten die dit jaar zijn gestart.

Terug naar overzicht