Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
8

Eerste subsidies Waddenfonds verleend

Het Waddenfonds heeft aan de eerste drie projecten een subsidie van in totaal € 14 miljoen verleend. De projecten zijn: Waddengebied in oorlog, automooring voor veerboten en de innovatieve versterking van de Prins Hendrikdijk. De subsidies zijn met snelle en zorgvuldige besluitvorming tot stand gekomen. Dit is het resultaat van de vernieuwde werkwijze van het Waddenfonds. Hierbij wordt bij de aanvragen aan de ‘voorkant’ van het proces al zoveel mogelijk duidelijkheid en samenhang gecreëerd. Ook moeten projecten klaar zijn om te starten met de uitvoering. Nieuw is ook, dat er niet meer met tenders wordt gewerkt. Aanvragen kunnen nu doorlopend worden ingediend. Een aanvraag wordt binnen 13 weken afgehandeld.

Het Waddenfonds heeft als doelstellingen:
• het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied;
• het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;
• een duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied, dan wel gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en direct aangrenzende gebieden;
• het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied.

Subsidieprogramma’s binnen het Waddenfonds kunnen betrekking hebben op de thema's Natuur en Water,  Werelderfgoed, toerisme, recreatie, landschap en cultuurhistorie, Duurzame ontwikkeling havens en energietransitie of Landbouw en visserij. Tot 2026 is in totaal € 500 miljoen beschikbaar.

Terug naar overzicht