Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
8

ZonMw subsidieronde Ethische & Juridische Vraagstukken geopend (€ 800.000)

ZonMw heeft een nieuwe subsidieronde Ethische & Juridische Vraagstukken bij Geneesmiddelenonderzoek opengesteld. Deadline voor het indienen van projecten is 3 december 2013. Doel van de oproep is door middel van toegepast ethisch en juridisch onderzoek te komen tot een ethisch normatief kader om een goede afweging te kunnen maken omtrent de inclusie van kwetsbare groepen. Het onderzoek moet inzicht geven in de ethische dilemma's die zich op de te noemen thema’s voordoen, en aanbevelingen doen ten behoeve van de praktijk van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. In deze open ronde kunnen onderzoeksvoorstellen worden ingediend voor de volgende thema’s:
• Kinderen en wilsonbekwame volwassenen;
• Inclusie van vrouwen;
• Inclusie van zwangere vrouwen;
• Inclusie etnische groepen.

Er is een budget beschikbaar gesteld van € 800.000. De bijdrage is maximaal € 200.000 per project met een looptijd van ten hoogste twee jaar.

Terug naar overzicht