Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
8

Integratie regelgeving voormalig EZ en LNV en aanpassing Kaderwet EZ-subsidies juli 2014 afgerond

Minister Kamp van Economische Zaken heeft een nota met antwoorden naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van vragen bij het Voorstel van wet tot wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies.

In de nieuwe subsidiestructuur voor het Ministerie van Economische Zaken wordt een expliciete scheiding aangebracht tussen nationale en Europese subsidieregelingen. In de Regeling Europese EZ-subsidies worden subsidies opgenomen die rechtstreeks op Europese regelgeving zijn gebaseerd of die Europese (co)financiering kennen. Subsidies met uitsluitend een nationaal karakter worden opgenomen in de Regeling nationale EZ-subsidies.

Niet alle subsidies met een Europese oorsprong worden opgenomen in de Regeling Europese EZ-subsidies. Subsidies die voortvloeien uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn maar voor een klein deel subsidies van EZ en worden via een zelfstandig kader verleend.

Jaarlijks zal één regeling worden gepubliceerd waarin de openstellingen en de subsidieplafonds van zowel nationale als Europese subsidies bekend worden gemaakt.

Inhoudelijk blijven de gevolgen van de herschikking van het EZ-subsidiestelsel beperkt. De door te voeren wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het harmoniseren van gebruikte begrippen en te hanteren procedures. Als de herschikking leidt tot inhoudelijke wijzigingen dan worden deze in de subsidieregeling nader toegelicht en zullen ze alleen van toepassing zijn op nieuwe nog te verlenen subsidies.

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies worden geen veranderingen aangebracht in de verantwoording van subsidies.

De verwachting is dat de aanpassing op 1 juli 2014 in werking kan treden. Van deze gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om vele in onbruik geraakte regelingen te schrappen zodat een helder overzicht ontstaat van de regelingen waarvan de verwachting is dat ze in de nabije toekomst worden ingezet.

Terug naar overzicht