Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
8

Bedragen Regeling BVE-subsidies voor het kalenderjaar 2014 bekendgemaakt

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de bedragen voor 2014 voor de Regeling BVE-subsidies gepubliceerd. De subsidie wordt verstrekt aan:
• Stichting Skills Netherlands voor het uitvoeren van promotie-activiteiten die bijdragen aan het beroepsonderwijs: € 475.000;
• Stichting Liber voor het project schoolverlatersinformatie-systeem en arbeidsmarktinformatiesysteem: € 475.000;
• MBO Diensten ten behoeve van loopbaanoriëntatie en begeleiding: € 1.300.000;
• Stichting saMBO-ICT ten behoeve van het bevorderen en ondersteunen van instellingen ten aanzien van bedrijfsvoering, informatiehuishouding en ICT als gevolg van de implementatie van het Actieplan mbo ’Focus op vakmanschap 2011-2015’: € 320.000.

Met de Regeling BVE-subsidies kunnen subsidies worden verstrekt op het terrein van beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Binnen deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor een aantal specifieke activiteiten:
• promotie van het beroepsonderwijs;
• Europese aangelegenheden;
• intensivering en verbetering van taal- en rekenonderwijs;
• actieplan laaggeletterdheid;
• arbeidsmarktinformatie;
• kennisontsluiting, kennisontwikkeling en kennisverspreiding;
• ondersteuning van vluchteling-studenten;
• loopbaanoriëntatie en begeleiding;
• ondersteuning informatiehuishouding en ICT-systemen.

Tot uiterlijk 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt gevraagd, kan het activiteitenplan en begroting worden ingediend.

Terug naar overzicht