Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
8

Subsidie voor ruimtelijke kwaliteit in Gelderland

De provincie Gelderland heeft de Regels subsidieverstrekking activiteiten ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Met deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor het maken en toepassen van borgingsinstrumenten voor behoud en ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. Aanvragen kunnen worden ingediend door (samenwerkingsverbanden van) gemeenten of andere rechtspersonen, die zich inzetten voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 25.000.

De regeling vormt een onderdeel van het thema 'ruimtelijke ontwikkeling' binnen het hoofdstuk Ruimte en bereikbaarheid van de Subsidieverordening Vitaal Gelderland (SVG) 2011. Het subsidieplafond voor ruimtelijke ontwikkeling voor 2013 bedraagt € 90.000.

Terug naar overzicht