Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
8

Rectificatie Subsidieregeling Kwaliteitsnet goederenvervoer

De provincie Zuid-Holland heeft een rectificatie van de Subsidieregeling Kwaliteitsnet goederenvervoer gepubliceerd. De volgende correcties zijn aangebracht:
• Artikel 6, Subsidievereisten, is hernummerd. Inhoudelijk is de tekst niet gewijzigd;
• Artikel 9, Presatieverantwoording, is gewijzigd.  Bij een subsidie van € 125.000 of meer gaat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van een controleverklaring;
• Artikel 10, Bevoorschotting, is gewijzigd. Het voorschot voor subsidies bedraagt maximaal 80% van het verleende subsidiebedrag. De aanduiding 'voor subsidies van € 25.000 en meer' is komen te vervallen.

De rectificatie treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 juli 2013.

Terug naar overzicht