Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
8

Afbouw Fonds Ziekenhuisopleidingen

De Subsidieregeling ziekenhuisopleidingen zal volgend jaar worden beëindigd. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de bekostiging van de opleidingen onderbrengen bij de beschikbaarheidsbijdrage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De middelen die op jaarbasis beschikbaar zijn voor de bekostiging van die opleidingen, worden met ingang van 2014 volledig overgebracht naar het Zorgverzekeringsfonds. Tot en met 2013 worden de instellingen die deze opleidingen verzorgen nog gesubsidieerd via de Subsidieregeling ziekenhuisopleidingen.

Het studiejaar 2013-2014 van de regeling heeft een overlap van zeven maanden met het kalenderjaar 2014 van de beschikbaarheidsbijdrage. Daarom zijn een tweetal budgettaire aanpassingen doorgevoerd in de subsidieregeling om dubbele financiering te voorkomen:
• Het budget voor het hele studiejaar bedraagt 5/12 van het reguliere budget per studiejaar, namelijk € 59.734.670. De maximale studiebedragen per instromer en per gediplomeerde zullen ook 5/12 deel zijn van de bedragen voor een volledig studiejaar;
• Er is voor gekozen niet het hele voorschotbudget in 2013 uit te keren. Door de verlaging van het budget zou het voorschotbedrag even hoog zijn als het gehele bschikbare budget bij vaststelling, wat zeker zou leiden tot een grootschalige herverdeling van de al verstrekte middelen, met vele terugvorderingen als gevolg. Door € 39.734.670 te bevoorschotten en de resterende € 20.000.000 te betalen bij vaststelling van de subsidie in 2014, wordt het aantal terugvorderingen tot een minimum beperkt.

Vanwege de wijze van verstrekking van de laatste subsidies vervalt de regeling met ingang van 1 augustus 2014 en niet per 1 januari 2014.

Met de Subsidieregeling ziekenhuisopleidingen, ook wel het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) genoemd, ontvangen instellingen meer subsidie naarmate zij meer medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen opleiden. Doel van de regeling is om zorginstellingen te stimuleren om meer opleidingen te verzorgen tot functies waarvoor tekorten ontstaan of dreigen te ontstaan.

Terug naar overzicht