Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
8

Oproep SBIR Flexibilisering Nederlandse Gassamenstelling

Het Ministerie van Economische Zaken roept ondernemers op om voorstellen in te dienen voor de SBIR oproep Flexibilisering Nederlandse Gassamenstelling. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 juli 2013. Er is € 400.000 beschikbaar voor de SBIR fase 1 haalbaarheidsonderzoeken: oplossingen gezocht voor een efficiënte en flexibele toekomst. Het Ministerie heeft de intentie de onderzoeks- en ontwikkelingsfase (fase 2) te financieren, maar het is nog niet duidelijk of hiervoor in 2014 budget beschikbaar is.

Ondernemers worden uitgedaagd om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, waarmee particulieren en bedrijven efficiënt, flexibel en veilig gas moeten kunnen gebruiken, bij toekomstige veranderingen in gassamenstelling. Hierbij gaat het om de toekomstige verandering van zowel het hoogcalorische gas (H-gas) als het laagcalorische gas (G-gas). Dinsdag 28 mei is er een informatiebijeenkomst in het Beatrixgebouw in Utrecht. Belangstelling kunt u kenbaar maken via sbirinfo@agentschapnl.nl ovv ‘infobijeenkomst gas fase 1’.

Het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is een op innovatie gericht programma voor kleine en middelgrote bedrijven. Via het SBIR programma ontwikkelen midden- en kleinbedrijven (mkb) in opdracht van de overheid innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd krijgen de bedrijven een kans om nieuwe en innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen.

Terug naar overzicht