Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
8

Noord-Holland verhoogt subsidieplafonds Brede Doeluitkering

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten, de subsidieplafonds voor de Uitvoeringsregeling Subsidie BDU Kleine Infrastructuur en de Uitvoeringsregeling Subsidie BDU Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid te verhogen.

Met de subsidieregeling Brede Doeluitkering kleine infrastructuur Noord-Holland levert de provincie een bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op het wegennet in Noord-Holland. Het subsidieplafond voor de tender 2013 is nu vastgesteld op € 14.736.466 en zal als volgt worden verdeeld:
• Haarlem-IJmond:  € 4.226.331;
• Gooi en Vechtstreek: € 4.300.200;
• Noord-Holland Noord wordt uitgesplitst in:
- Kop van Noord-Holland: € 1.693.120,
- West-Friesland: € 1.134.795,
- Noord Kennemerland: € 3.382.020.

Met de Uitvoeringsregeling Subsidie BDU Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland kan subsidie worden verstrekt voor de uitvoering van activiteiten, die verkeersveilig gedrag bevorderen, gericht op scholieren van een basisschool of van een school voor voortgezet onderwijs. Het nieuwe subsidieplafond van de tender 2013 is vastgesteld op € 1.055.972. 
De verhoging van het subsidieplafond wordt gedekt uit de vrijgevallen BDU middelen uit voorgaande jaren, die hoorden bij de Uitvoeringsregeling BDU Subsidie Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland 2005 - 2011. Het dan nog vrij besteedbaar deel vrijgevallen BDU middelen uit deze voorgaande jaren (€ 57.023) zal worden betrokken bij het subsidieplafond van de tender 2014.

Bovenvermelde wijzigingen zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht