Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
8

Motie Duurzame Economie vastgesteld in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Motie Duurzame Economie vastgesteld en voorgedragen aan Provinciale Staten. Met deze motie kunnen voorstellen voor diverse maatregelen waarmee de economie een duurzame impuls wordt gegeven, nader worden uitgewerkt en bekostigd. Er is een totaalbedrag gereserveerd van ruim € 7 miljoen, dat als volgt zal worden verdeeld:

• € 1 miljoen voor een vervolg en uitbreiding van de regeling zonnestroominstallaties op scholen en publieke gebouwen;
• € 2 miljoen voor een nieuw hoofdstuk in de uitvoeringsregeling voor herstructurering bestaande bedrijventerreinen (HIRB) gericht op zonne-energie en duurzaamheidsmaatregelen; 
• € 1,5 miljoen voor een Uitvoeringsregeling ‘Glas in de Grond’ voor glasvezel en wifi.

Daarnaast is er nog een bedrag van € 350.000 gereserveerd als bijdrage aan Platform Grondstoffenrotonde Noord-Holland. Voor een toekomstverkenning recycling reststromen uit voedselverwerkende industrie is € 240.000 beschikbaar. Voor een onderzoek naar CO2 transport via bestaande leidingennetwerk is € 60.000 gereserveerd. Ten slotte is er voor een 200-banenplan € 2 miljoen beschikbaar.

Het is de bedoeling dat besluitvorming over dit maatregelenpakket binnen de Kaderbrief 2014 plaatsvindt. De resultaten van de motie-projecten zullen worden gemonitord en uiterlijk in 2016 worden geëvalueerd op doeltreffendheid.

Terug naar overzicht