Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
8

€ 300.000 voor leefbaarheid en voorzieningen in Gelderland

Met de Regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen kan de provincie Gelderland subsidie verstrekken voor onder meer actief burgerschap en de aanpak van bevolkingskrimp. Voor de 'Ideeëngenerator Krimp', één van de onderdelen van deze regeling, is voor 2013 een subsidieplafond van € 300.000 vastgesteld.

Activiteiten die het meest bijdragen aan actief burgerschap, de aanpak van de bevolkingskrimp, die een voorbeeld vormen voor andere krimpgebieden en gemakkelijk uitvoerbaar zijn, krijgen voorrang bij de verdeling van het budget.

Terug naar overzicht