Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
8

Lerarenbeurs voor scholing weer geopend

Ook voor het schooljaar 2013-2014 is het voor bevoegde leraren in het primair, voortgezet (speciaal) onderwijs, in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs weer mogelijk, een Lerarenbeurs voor scholing aan te vragen. Er is een bedrag van € 61 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 mei 2013.

Ten opzichte van het vorige studiejaar zijn nieuwe voorwaarden van toepassing. Voor leraren, die al een beurs hebben ontvangen vóór het studiejaar 2013-2014 blijven de oude voorwaarden van kracht. Voor leraren, die een Lerarenbeurs toegekend gekregen hebben voor een meerjarige bachelor- of masteropleiding en waarvan de maximale subsidieduur nog niet is verstreken, zal de subsidie het nieuwe studiejaar automatisch worden verlengd.

Terug naar overzicht