Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
8

Subsidieplafonds natuurbeheer Noord-Brabant 2013 bekendgemaakt

De provincie Noord-Brabant heeft voor de Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer (SNL) voor 2013 voor een aantal onderdelen subsidieplafonds vastgesteld.

Voor natuurbeheer: € 0 voor Staatsbosbeheer en € 840.000 voor alle overige aanvragers, voor de onderdelen:
• Continuiteit van natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen, voor de onderdelen:
- natuurbeheer ten behoeve van de natuurtypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.04,
- recreatiepakket,
- toeslag schaapskuddes,
- landschapsbeheer binnen natuurterreinen ten behoeve van de landschapbeheertypen met de aanduiding L01 tot en met L09.

Voor Agrarisch natuurbeheer: € 300.000 voor Continuïteit van agrarisch natuurbeheer, voor de onderdelen: 
• agrarisch natuurbeheer ten behoeve van de agrarische beheertypen met de aanduiding A02.01 en A2.02 voor zover deze terreinen gelegen zijn binnen de EHS inclusief de beheergebieden EHS, en
• landschapsbeheer buiten natuurterreinen ten behoeve van de landschapselementen of beheerpakketten landschap met de aanduiding L01.01 tot en met L01.15: € 300.000.

Voor de vastgestelde subsidieplafonds gelden nog een aantal aanvullende voorwaarden. De subsidies voor de overige (sub)onderdelen zijn vastgesteld op 0,-. Zie voor meer informatie het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht