Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
7

TKI Smart Grids tenders 2012 succesvol

Agentschap NL heeft in 2012 twee tenders uitgevoerd namens het Topconsortium voor Kennis- en Innovatie SWITCH2SmartGrids. Onder de eerste tender zijn zes projecten gehonoreerd, met een totaalbudget van € 4 miljoen. Het resterende budget van € 6,35 miljoen komt ten goede aan projecten in de tweede tender, waarover de tendercommissie eind november een beslissing heeft genomen.

Om de verschillende partijen uit de driehoek – bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid – bij elkaar te brengen heeft het TKI Smart Grids een ‘Match Making Day’ georganiseerd en een zestal regionale bijeenkomsten verspreid over Nederland. Die zijn door praktisch iedereen als succesvol ervaren. Hoogstwaarschijnlijk krijgen de tenders in 2013 daarom dan ook een vervolg.

In het Innovatiecontract Smart Grids, één van de zeven innovatiecontracten voor de Topsector Energie, zijn de visie en een ambitie voor de ontwikkeling van smart grids neergelegd. De doelen van het Innovatiecontract Smart Grids zijn gericht op ontwikkelingen die spelen op de middellange termijn. In strategische zin komen deze neer op een meer grootschalige toepassing van smart grids vanaf het eind van het lopende decennium en begin jaren 2020.

Terug naar overzicht