Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
7

Stand van zaken SDE+ per 26 november 2012

Op 13 maart 2012 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) van start gegaan. Op 5 november 2012 werd fase 5 geopend. Iedere twee weken wordt er een geactualiseerd overzicht gepubliceerd, totdat het volledige budget voor 2012 aan projecten is toegekend. Voor de SDE+ 2012 is in totaal een budget van € 1,7 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. Van de aanvragen tot 26 november, 17.00 uur zijn 232 aanvragen voor SDE-subsidie gehonoreerd, waarmee € 1.521 miljoen van het beschikbare budget voor 2012 aan projecten is toegekend. Hiervan is € 1.475 miljoen toegekend aan projecten voor hernieuwbare warmte én WKK, € 38 miljoen euro aan projecten voor hernieuwbaar gas en € 8 miljoen euro aan projecten voor hernieuwbare elektriciteit. Klik hier voor een gedetailleerd overzicht, inclusief de eerder gepubliceerde standen.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020. Technieken die voor een bedrag van € 0,15 /kWh (omgerekend € 1,035 / Nm3, € 41,67 / GJ) energie kunnen produceren, komen in beginsel in aanmerking voor subsidie. De regeling wordt gefaseerd opengesteld. In de vijfde fase kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten met een basisbedrag lager dan of gelijk aan € 0,15 /kWh of € 1,04 /Nm3 of € 41,67 / GJ. 

Terug naar overzicht