Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
7

Groningen maakt cultuursubsidies 2013 bekend

De provincie Groningen heeft voor twee nieuwe cultuursubsidies de criteria bekend gemaakt: voor activiteiten die passen binnen Het Verhaal van Groningen en voor de restauratie van rijksmonumenten.

Subsidies binnen het Activiteitenbudget Het verhaal van Groningen kunnen worden verstrekt voor culturele activiteiten waar inwoners actief aan mee kunnen doen en presentaties, zoals tentoonstellingen. Het gaat om activiteiten op het terrein van amateurkunst en erfgoed. Het moeten activiteiten zijn voor een breed publiek en met een regionale uitstraling. Bovendien moeten de activiteiten gericht zijn op samenwerking. Het totale subsidiebudget voor dit onderdeel bedraagt € 561.100.

Voor restauratieprojecten van rijksmonumenten in Groningen kan subsidie worden aangevraagd vanuit het Budget voor Restauratie Rijksmonumenten. De provincie wil monumenten niet alleen behouden, maar tevens het gebruik stimuleren en verstevigen. Er is een bedrag van € 1.255.000 beschikbaar voor restauratie en herbestemming van monumenten. Voor uitsluitend restauratie van monumenten is een budget van € 625.000,- beschikbaar.

Meer informatie over de regelingen is te lezen in de subsidiewijzer. De subsidiewijzer bevat tevens algemene informatie over het indienen van een aanvraag en algemene criteria, waaraan voldaan moet worden, om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.

Terug naar overzicht