Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
7

Europa voor de burger: oproep tot het indienen van voorstellen 2012

De Europese Unie heeft in een oproep tot het indienen van voorstellen 2012 meer informatie over het beschikbare budget en de uiterste indiendatum voor het indienen van aanvragen in 2013 bekend gemaakt.
Het gaat om de volgende acties:
• Actie 1 Maatregel 1.1: Bijeenkomsten in partnersteden:
- begroot budget: € 5.896.000,
- uiterste indiendata: 1 februari, 1 juni, 1 september
• Actie 1 Maatregel 1.2 De vorming van thematische netwerken tussen partnersteden
- begroot budget: € 4.270.000
- uiterste indiendata: 1 februari, 1 september
• Actie 1 Maatregel 2.1: Burgerprojecten: 
- begroot budget: €1.163.000,
- uiterste indiendatum: 1 juni,
• Actie 1 Maatregel 2.2: Ondersteunende maatregelen:
- begroot budget: € 725.000,
- uiterste indiendatum: 1 juni,
• Actie 2 Maatregel 3: Steun voor projecten waartoe maatschappelijke organisaties de aanzet hebben gegeven:
- begroot budget: € 2.504.000,
- uiterste indiendatum: 1 februari,
• Actie 4: Actief Europees gedenken:
- begroot budget: € 2.414.000,
- uiterste indiendatum: 1 juni.
 
De uitvoering van deze oproep tot het indienen van voorstellen hangt af van de goedkeuring van de EU-begroting voor het jaar 2013.
Voor meer informatie klik hier.

Het programma Europa voor de Burger steunt initiatieven die burgers de kans geven om samen te werken en deel te nemen aan de culturele cohesie en diversiteit van de Europse identiteit. Daarbij hoort ook de burger een gevoel van verantwoordelijkheid voor de Europese Unie bijbrengen en het kweken van wederzijds begrip en respect tussen de Europese burgers.

Terug naar overzicht