Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
7

Hartstichting - beurzen dr. E. Dekker-programma 2014

Bij de Nederlandse Hartstichting (NHS) kunnen in het kader van het dr. E. Dekker-programma aanvragen worden ingediend voor de beurzen Arts vóór aanvang specialisatie, Junior Staflid en Junior Postdoc. De deadline is 14 januari 2014.

Artsen die na hun artsexamen kiezen voor een opleiding tot specialist kunnen niet altijd meteen met deze opleiding beginnen. Meestal hebben artsen op dat moment in hun carrière nog nauwelijks onderzoekservaring. Doel van het stipendium Arts vóór aanvang specialisatie is om artsen te stimuleren om zich in deze tussenliggende periode intensief bezig te houden met het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten. De NHS wil hiermee bereiken dat deze artsen onderzoek blijven combineren met zorgtaken. Jaarlijks zijn er twee beurzen beschikbaar. Het stipendium biedt financiële ondersteuning aan een salaris voor de duur van minimaal één en maximaal twee jaar en daarnaast een vergoeding voor materiaalkosten van maximaal € 9.000.

Onder het stipendium Junior staflid vallen de artsen die hun specialistenopleiding en promotie voltooid hebben en net een aanstelling als specialist hebben vergekregen in een ziekenhuis. Doel is junior stafleden (gedeeltelijk) vrij te maken voor onderzoek (beschermde onderzoekstijd), zodat ze een eigen onderzoekslijn kunnen opzetten of een eigen plaats kunnen verwerven binnen een bestaande onderzoekslijn. NHS verstevigt hiermee de aansluiting tussen onderzoek en patiëntenzorg. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 180.000. Voor materiaalkosten kan er een vergoeding worden aangevraagd van maximaal € 9.000 per jaar.

Het doel van het stipendium Junior postdoc is goede postdocs die net gepromoveerd zijn te laten groeien naar zelfstandig onderzoeker. Jaarlijks zijn er twee beurzen beschikbaar. Het stipendium biedt financiële ondersteuning van een salaris voor de duur van vier jaar en daarnaast een vergoeding voor overige kosten van maximaal € 9.000 per jaar.

Met het dr. E. Dekker-programma wil de NHS persoonlijke carrières van uitmuntende Cardiovasculaire onderzoekers stimuleren. Met haar persoonsgebonden beurzen probeert de NHS ook potentiële onderzoekers warm te maken voor en te binden aan het cardiovasculaire onderzoek. De NHS mikt daarbij vooral op onderzoekers die een voortrekkersrol kunnen vervullen binnen het cardiovasculaire onderzoek.

Terug naar overzicht