Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
7

Noord-Holland publiceert subsidieplafonds en indiendata 2013 voor natuurbeheer

De provincie Noord-Holland heeft voor 2013 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld voor de verordeningen Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).

Voor de SVNL gelden de volgende bedragen:
• € 4.545.000,- voor Agrarisch natuurbeheer, onderdeel Collectief agrarisch natuurbeheer, voor de subonderdelen agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer voor de agrarische beheertypen met de aanduiding A01.01, toeslag ruige stalmest, voor zover deze niet wordt aangevraagd op terreinen waarop het beheerpakket A01.01.04a (grasland met legselbeheer) is afgesloten en toeslag last-minute beheer;
• € 453.000,- voor Agrarisch natuurbeheer, onderdeel Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer, voor organisatiekosten agrarisch natuurbeheer mits deze kostenbetrekking hebben op het beheerjaar 2013;
• € 130.000,- voor Agrarisch natuurbeheer, onderdeel Continuering agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subonderdeel agrarisch natuurbeheer voor het agrarische beheertype met de aanduiding A02.01 voor zover deze terreinen gelegen zijn binnen de EHS;
• € 100.000,- voor Natuurbeheer, onderdeel Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen, subonderdelen natuurbeheer, recreatiepakket, toeslag vaarland en toeslag schaapskuddes en landschapsbeheer binnen natuurterreinen;

De subsidies voor de overige (sub)onderdelen van de SVNL en de onderdelen van de SKNL zijn vastgesteld op een symbolisch bedrag van € 1,- of op € 0,-.
Voor de vastgestelde subsidieplafonds gelden nog een aantal aanvullende voorwaarden. De aanvraagperiode voor 2013 is per onderdeel verschillend. Zie voor meer informatie de subsidieregeling.

Terug naar overzicht