Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
7

Indiendata en subsidieplafonds natuurbeheer Gelderland voor 2013 bekend

De provincie Gelderland heeft voor 2013 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld voor de verordeningen Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).

Voor de SVNL gelden de volgende bedragen:
• € 640.000,- voor Natuurbeheer - onderdeel Natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen, subonderdeel Continuering natuurbeheer en natuurbeheer na inrichting, voor het voortzetten van aflopende subsidies natuurbeheer en natuurbeheer na inrichting voor terreinen met een natuurbeheertype N01 tot en met N17 en subonderdeel Instandhouding van het recreatiepakket op een natuurterrein;
• € 55.000,- voor Natuurbeheer - onderdeel Continuering landschapsbeheer en landschapsbeheer na inrichting binnen natuurterreinen, subonderdeel Landschapsbeheer binnen natuurterreinen, voor de beheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.09 en L03.01, met uitzondering van de landschapselementen met de aanduidingen L01.02.03 en L01.05.01a; 
• € 925.000,- voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer buiten natuurterreinen - onderdeel Continuering agrarische natuurbeheer, voor de agrarische beheertypen met een aanduiding A01.02,
A02.01 of A02.02;
• € 145.000,- voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer buiten natuurterreinen - onderdeel Continuering landschapsbeheer buiten natuurterreinen, subonderdeel Landschapsbeheer buiten natuurterreinen, voor de landschapsbeheertypen met een aanduiding L01.01 tot en met L01.15 of L04.01, met uitzondering van het beheerpakket L01.02.03;
• € 1.535.000,- voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer buiten natuurterreinen - onderdeel Collectief agrarisch natuurbeheer voor: 
- de agrarische beheertypen met de aanduiding A01.01,
- toeslag ruige stalmest, mits deze niet wordt aangevraagd voor terreinen waarop het beheerpakket A01.01.04a (grasland met legselbeheer) is afgesloten,
- toeslag lastminutebeheer.

Voor de vastgestelde subsidieplafonds gelden nog een aantal aanvullende voorwaarden. De subsidies voor de overige (sub)onderdelen van de SNVL en de onderdelen van de SKNL zijn vastgesteld op een symbolisch bedrag van € 1,- of op € 0,-.  Zie voor meer informatie het provinciaal blad.

Aanvragen binnen de SKNL, onderdelen investeringssubsidie en functieverandering, kunnen worden worden ingediend tot en met 31 december 2012. Aanvragen voor Natuurbeheer en Agrarisch beheer kunnen worden ingediend van 15 november 2012 tot en met 31 december 2012. Aanvragen voor Probleemgebiedensubsidie kunnen worden ingediend via een GDI-verzamelaanvraag, van 1 april 2013 tot en met 15 mei 2013. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Dienst Regelingen.

Terug naar overzicht