Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
7

3e tranche voor TKI EnerGO Energiebesparing in de gebouwde omgeving

In deze tranche kunnen consortia van bedrijven en kennisinstellingen projectvoorstellen indienen voor programmalijnen die in de eerste twee tranches nog niet aan bod kwamen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 14 januari 2013. In 2013 wordt naar verwachting een tweede tranche opengesteld.

De Stichting TKI-EnerGO (Topconsortium Kennis en Innovatie- Energiebesparing in de gebouwde omgeving) is een onderdeel van de Topsector Energie en heeft tot doel het begin 2012 gesloten innovatiecontract voor het thema Energiebesparing in de gebouwde omgeving uit te voeren. De programmalijnen die zijn gekozen binnen de drie innovatiethema’s gebied, gebouw en installaties, sluiten aan bij terreinen waar Nederland momenteel (internationaal gezien) een sterke positie bekleedt.

Terug naar overzicht