Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
7

Nieuwe STW Perspectief ronde 2013-2014

Technologiestichting STW heeft een nieuwe Perspectief ronde geopend. Deadline voor het indienen van publicatie van een programma-initiatief is 11 november 2013. De ronde staat alleen open voor onderwerpen die in de innovatiecontracten van de Topsectoren HTSM (incl. ICT, Nanotechnologie en Medische technologie), Chemie, Energie, Life Sciences & Health (excl. Medische technologie), Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden genoemd of nadrukkelijk ondersteunend zijn aan de binnen deze Topsectoren geformuleerde roadmaps/ innovatieagenda’s. Onderwerpen die vallen binnen de Topsectoren Logistiek, Creatieve industrie en Water komen niet in aanmerking voor subsidie, tenzij het voorstel ook past binnen de roadmap/innovatieagenda van één van bovengenoemde zes Topsectoren. Er is in totaal een budget van € 15 miljoen beschikbaar gesteld.

Perspectief is het financieringsinstrument van STW voor publiek-private onderzoeksprogramma’s waarbij de ingediende voorstellen in onderlinge competitie zijn. Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zo een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Perspectief-programma’s kennen vier karakteristieke eigenschappen:
1.Het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak;
2.Samenwerking met gebruikers;
3.Medefinanciering door private partijen;
4.Specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap.

Terug naar overzicht