Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
7

ORIO budget voor 2013 overschreden

Het budget van € 90 miljoen voor 2013 voor de schenkingsfaciliteit ORIO is ruim overvraagd. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. De resterende aanvragen zullen, op volgorde van datum en tijd van ontvangst, op een wachtlijst worden geplaatst. Het is mogelijk, dat eerder ingediende aanvragen niet of niet voldoende aan de gestelde eisen en criteria blijken te voldoen. In dat geval zullen de aanvragen die bovenaan de wachtlijst staan, alsnog worden behandeld.  

ORIO is een schenkingsfaciliteit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking om publieke infrastructuurontwikkeling te stimuleren in ontwikkelingslanden. Een ORIO-project bestaat uit een viertal fases:
• schenkingsaanvraag;
• ontwikkelingsfase;
• implementatiefase;
• exploitatiefase.

De schenkingsfaciliteit ORIO wil betrokkenheid van het (internationale) bedrijfsleven bij het ontwikkelen en realiseren van infrastructurele projecten stimuleren, om daarmee de kennis, kunde en ontwikkelkracht van de private sector optimaal te benutten. Daarom verwelkomt ORIO aanvragen die voortkomen uit initiatieven van private partijen richting de (lokale) overheid. De centrale overheid c.q. het bevoegd gezag kan in dat geval het projectvoorstel samen met de private initiatiefnemer opstellen en/of uitwerken.

Terug naar overzicht