Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
7

Gelderland start dit najaar met 'Asbest eraf, zonnepanelen erop’

In 2013 en 2014 kunnen Gelderse agrariërs asbestdaken verwijderen tegen lagere kosten door gebruik te maken van de stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. De subsidieregeling is het resultaat van een convenant van de 12 provincies met het Rijk. Naar verwachting kunnen agrariërs vanaf oktober 2013 inschrijven op de regeling. De exacte voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling 
'Asbest eraf, zonnepanelen erop' worden momenteel verder uitgewerkt. Het staat vast dat agrariërs een deel van de verwijderde vierkante meters dak moeten vervangen door zonnepanelen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een bedrag beschikbaar gesteld van € 20 miljoen. Dit bedrag is verdeeld over de provincies, op basis van CBS-cijfers van het aantal agrarische bedrijven per provincie. Voor Gelderland is een bedrag van ruim € 3,1 miljoen beschikbaar.

De stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' is bedoeld voor agrarische onderdenemingen, die asbestdaken van hun gebouwen verwijderen en deze vernieuwde daken vervolgens van zonnepanelen gaan voorzien. Hiermee kunnen twee doelstellingen worden bereikt: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren. Met deze financiële injectie wordt de sanering van asbestdaken bespoedigd.

Terug naar overzicht