Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
7

Overijsselse subsidie voor renovatie buitenpodia

De provincie Overijssel heeft het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 gewijzigd. Aan het hoofdstuk Bijzondere bepalingen cultuur, sport en vrije tijd wordt een paragraaf toegevoegd.
 
Binnen de nieuwe paragraaf, Renovatie buitenpodia Overijssel, kan subsidie worden verstrekt voor renovatie aan vier Overijsselse buitenpodia, die door de provincie als van provinciaal belang worden aangemerkt. 
Voor elk van deze buitenpodia is een subsidieplafond vastgesteld. Het betreft het Openluchttheater Bostheater te Ommen (€ 79.194), het Openluchttheater Universiteit Twente te Enschede (€ 106.186), het Openluchttheater Het Lommerrijk te Luttenberg (€ 12.941) en Openluchttheater Nijverdal te Nijverdal: (€ 7.500).

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de vier bovengenoemde buitenpodia. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 april 2013. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de renovatiekosten per buitenpodium.

Terug naar overzicht