Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
7

Nieuwe subsidie land- en tuinbouw in Gelderland

Gelderland heeft een nieuwe subsidie voor land- en tuinbouw bekendgemaakt. Subsidie kan worden verstrekt voor landbouwstructuurverbetering (ruilverkaveling) of het opstellen en uitvoeren van een integraal masterplan glastuinbouw. Aanvragen voor landbouwstructuurverbetering kunnen worden ingediend door kleine en middelgrote producenten van landbouwproducten, gemeenten en waterschappen. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. 

Aanvragen voor het opstellen en uitvoeren van een integraal masterplan glastuinbouw kunnen worden ingediend door gemeenten. Er kan maximaal 75% van de kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 30.000 per aanvraag worden verstrekt voor de kosten van de inzet van deskundigen bij het opstellen van een masterplan. Voor de kosten van het aanleggen en aanpassen van voorzieningen in het kader van het masterplan kan maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden vergoed, met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 250.000.

De Regels land- en tuinbouw 2013 vervangen Titel 2 (Landbouw) van de Subsidieverordening Vitaal Gelderland (SVG) 2011. Het is nog niet bekend, wanneer de regeling in werking treedt.

Terug naar overzicht