Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
7

Diverse subsidiewijzigingen in Noord-Holland bekendgemaakt

In Noord-Holland zullen drie subsidieregelingen worden gewijzigd. Dit hebben Gedeputeerde Staten tijdens de vergadering op 5 maart besloten. Het betreft de volgende regelingen:

• Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL): de collectieve beheersplannen weidevogels 2013 zijn vastgesteld. Als gevolg hiervan is een digitale versie voor collectief agrarisch natuurbeheer in de ToolKit SNL vastgesteld;
• Uitvoeringsregeling Bodemsanering Noord-Holland 2010: het subsidiepercentage spoedlocaties wordt verhoogd. Daarnaast wordt het subsidieplafond voor waterbodems verhoogd tot € 6 miljoen;
• Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2011: het subsidiepercentage spoedlocaties wordt verhoogd.

Bovengenoemde wijzigingen zullen afzonderlijk in het Provinciaal Blad worden gepubliceerd. Zie voor meer informatie over voorwaarden en het indienen van aanvragen de betreffende regeling.

Terug naar overzicht