Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
7

Subsidiewijzer Cultuur & Evenementen Groningen gepubliceerd

De provincie Groningen heeft de Editie 2013 van de Subsidiewijzer Cultuur & Evenementen gepubliceerd. De subsidiewijzer is bedoeld als handleiding bij de Subsidieregelingen cultuur en evenementen van de provincie. Met deze regelingen kan subsidie kan worden versterkt voor activiteiten op het gebied van cultuur en welzijn in de periode 2013-2016. Er is budget beschikbaar vanuit vijf verschillende regelingen, waarvan er drie worden uitgevoerd door de provincie.

In de subsidiewijzer zijn de algemene voorwaarden, de procedure, de aandachtspunten bij het opstellen van een aanvraag opgenomen. Verder worden de regelingen Activiteitenbudget Het Verhaal van Groningen, het Budget Restauratie Rijksmonumenten en het Budget Evenementen nader uitgewerkt. Per regeling worden de doelgroep, aanvullende voorwaarden, het beschikbare budget en de deadlines vermeld. Subsidie voor deze regelingen kan worden aangevraagd bij de provincie. Ten slotte worden het Incidenteel Kunstraad en het Activiteitenbudget Huis van de Groninger Cultuur kort besproken. Aanvragen voor deze regelingen kunnen bij de instanties zelf worden ingediend.

Terug naar overzicht