Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
7

Smart Energy Regions Brabant stelt Impuls beschikbaar

Brabantse ondernemers die actief zijn in het veld van energie in de gebouwde omgeving kunnen tot en met 1 juli 2016 een impuls aanvragen. Het Impulsinstrument wordt gecoördineerd door het Eindhoven Energy Institute van de Technische Universiteit Eindhoven en wordt ondersteund door de Provincie Noord-Brabant.

Impulsen kunnen worden ingezet in de proof-of-concept of pre-seed fase van een innovatie, zoals:
• de ontwikkeling van proof of concepts, prototypes of componenten voor energietechnologie in publiek-private samenwerking;
• het betrekken van expertise van studenten of onderzoekers aan publiek gefinancierde kennisinstellingen ten behoeve van de ontwikkeling van energietechnologie;
• in combinatie met één van de twee hierboven genoemde activiteiten de ontwikkeling van een start-up businessplan voor commercialisering van een product.

De aanvrager is een in de Provincie Noord-Brabant gevestigd of te vestigen bedrijf. Op de vestigingseis zijn uitzonderingen mogelijk, mits bedrijvigheid in de Provincie Noord-Brabant wordt gestimuleerd. Hoewel ook niet-MKB-bedrijven een Impuls kunnen aanvragen, is het Impulsinstrument bij uitstek gericht op MKB-bedrijven. De betrokkenheid van MKB-bedrijven in het project of de beoogde innovatie is in alle gevallen een pré. Bij het project moet ook een kennisinstelling betrokken zijn.

Smart Energy Regions Brabant verwacht de komende jaren circa 60 impulsen beschikbaar te stellen. De bijdrage is maximaal 50% van de projectkosten met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 30.000 per bedrijf. Wanneer meerdere bedrijven samenwerken in één project, kunnen meerdere Impulsen binnen één project aangevraagd worden tot een maximum van zes. De door het projectteam van het bedrijf te besteden uren kunnen tegen een uurtarief van € 50,- per uur worden meegenomen als co-financiering.

Terug naar overzicht