Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
6

Correctiebedragen 2013 voor SDE+ gepubliceerd

In de Staatscourant zijn de correctiebedragen 2013 voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) bekendgemaakt. De SDE-subsidie richt zich op het deel van de exploitatie dat nog niet rendabel is. De werkelijke subsidie die aanvragers kunnen ontvangen is het verschil tussen het basisbedrag, ofwel de gemiddelde kostprijs van duurzame energie uitgedrukt in Euro/kWH, en het correctiebedrag, ofwel de prijs die voor duurzame energie op de markt wordt gerealiseerd.

De berekeningswijze van de voorlopige correctiebedragen voor SDE 2013 zijn als volgt:
• Wind op land
Correctiebedrag = marktindex*profielfactor*onbalansfactor*1,25
Correctiebedrag = 0,0478 €/kWh*1*0,89*1,25 = 0,053 €/kWh;
• Wind groot en in meer
Correctiebedrag = marktindex*profielfactor*onbalansfactor*1,25
Correctiebedrag = 0,0478 €/kWh*1*0,915*1,25 = 0,055 €/kWh;
• Wind op zee
Correctiebedrag = marktindex*profielfactor*onbalansfactor*1,25
Correctiebedrag = 0,047802 €/kWh*1*0,93*1,25 = 0,055570 €/kWh
• Zon-pv (< 15 kWp)
Correctiebedrag = gemiddelde prijs kleingebruiker
Correctiebedrag = 0,224 €/kWh;
• Zon-pv (15 – 100 kWp)
Correctiebedrag = marktindex* onbalansfactor
Correctiebedrag = 0,0536 €/kWh* 0,94 = 0,050 €/kWh;
• Afvalverbranding
Correctiebedrag = marktindex/hernieuwbaar aandeel
Correctiebedrag = 0,0478 €/kWh / 0,54 = 0,090 €/kWh;
• Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties, biomassa, waterkracht en osmose
Correctiebedrag = marktindex
Correctiebedrag = 0,048 €/kWh;
• Hernieuwbaar gas
Correctiebedrag = marktindex
Correctiebedrag = 0,259 €/Nm3
• Warmte op kleine schaal
Correctiebedrag = (marktindex gas + energiebelasting) / rendement gasketel * omrekenfactor
Correctiebedrag = (0,259 €/Nm3 + 0,1443 €/Nm3) / 90% * 0,03165 Nm3/GJ = 14,2 €/GJ;
• Warmte op middelgrote schaal
Correctiebedrag = (marktindex gas + energiebelasting) / rendement gasketel * omrekenfactor
Correctiebedrag = (0,259 €/Nm3 + 0,0127 €/Nm3) / 90% * 0,03165 Nm3/GJ = 9,5 €/GJ;
• Warmte op grote schaal
Correctiebedrag = (marktindex gas + energiebelasting) * 70% * omrekenfactor m3/GJ
Correctiebedrag = (0,259 €/Nm3 + 0,0000 €/Nm3) * 70% * 0,03165 Nm3/GJ = 5,7 €/GJ;
• Gecombineerde opwekking
Correctiebedrag = (warmteproductie * warmteprijs + elektriciteitsproductie * elektriciteitsprijs) / (warmteproductie + elektriciteitsproductie);
• Voorbeeld: thermische conversie > 10 MW
Correctiebedrag = (1350000 GJ * 5,7 €/GJ + 256500 GJ * 13,3 €/GJ) / (1350000 GJ + 256500 GJ) = 6,9 €/GJ.

De SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020.

Terug naar overzicht