Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
6

Subsidieplafond voor stageplaatsen zorg verhoogd

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 gepubliceerd. Met deze wijziging wordt het subsidieplafond verhoogd en de beslistermijn aangepast. Ook is de citeertitel gewijzigd.

Het subsidieplafond wordt in twee tranches verhoogd naar € 110 miljoen. Het subsidieplafond voor het studiejaar 2012–2013 bedraagt € 106.000.000 en voor elk studiejaar daarna € 110.000.000, waarvan:
• 40% voor zorgopleidingen in categorie A tot maximaal € 2.700 per gerealiseerde stageplaats;
• 33% voor zorgopleidingen in categorie B, C of D tot maximaal € 1.800 per gerealiseerde stageplaats;
• 26% voor zorgopleidingen in categorie C tot maximaal € 3.000 per gerealiseerde stageplaats;
• 1% voor zorgopleidingen in categorie D tot maximaal € 1.400 per gerealiseerde stageplaats.

Om een aanvraag te kunnen honoreren, moet duidelijk zijn hoeveel stageplaatsen in totaal gesubsidieerd worden. De termijn om op een aanvraag te beslissen kan daarom beter starten op het moment dat alle aanvragen binnen moeten zijn, in plaats van het moment dat de desbetreffende aanvraag is ontvangen. Stageaanbieders die, volgens de beschikbare gegevens, in aanmerking komen voor subsidie, ontvangen een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier dient uiterlijk op 1 oktober na het betreffende studiejaar door het ministerie te zijn ontvangen. Bij een termijn van 13 weken wordt dan uiterlijk 31 december op een aanvraag besloten.

Omdat de citeertitel van de regeling tot verwarring heeft geleid is besloten deze te wijzigen in Subsidieregeling stageplaatsen zorg II.

Terug naar overzicht